CitybikesOSM
Skrypt porównuje dane pobrane dzięki CityBikes API z danymi OpenStreetMap. Szuka stacji po tagu ref (pogrubiona odległość), jeśli go nie znajdzie szuka najbliższej. Gdy coś się nie zgadza pole jest czerwone.
Dane aktualizowane raz dziennie około 1:00.

The script compares the data downloaded from CityBikes API with OpenStreetMap. It looks for stations by ref tag (bolded distance), if it does not find shows the closest one. When something does not agree field is red.
The data is updated once a day about 1:00 CET.

Zwróć uwagę, że te dane służą tylko w celu kontroli jakości! Nie powinieneś mapować tylko z użyciem tych danych bez zgody oparatora!
Note that this data is for quality assurance only! You shouldn't use this data for mapping without provider permission!
Wybierz kraj:
Polska

Wybierz sieć/miasto:

chat_bubble